Кітап сатып алу. Жылдам жеткізу. Интернет-дүкен Kitapal.kz
0

Әкімханов Асқар Болатбекұлы

PhD, Нұр-Мүбарак ЕИМУ Исламтану кафедрасының аға оқытушысы, Нұр-Мүбарак ЕИМУ-нің «6D021500 — Исламтану» докторантуралық бөлімінің 2016 жылғы түлегі

Дереккөзі: